-27%

Tủ thấp hồ sơ TU112

 • Cao,rộng,sâu: W880xD407xH880mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.200.000 ₫
-23%

Tủ tài liệu TUK5-QA chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1350x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.350.000 ₫
-31%

Tủ tài liệu BDI VP3 cánh kính chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1350x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-44%

Tủ hồ sơ BDI K4 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1000x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-44%

Tủ hồ sơ BDI K4 chất lượng cao có bánh xe

 • Cao,rộng,sâu: 1920x1000x470mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.500.000 ₫
-43%

Tủ hồ sơ BDI K2 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1000x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.300.000 ₫
-46%

Tủ hồ sơ BDI K6 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1000x470mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.650.000 ₫
-51%

Tủ tài liệu BDI K3 chất lượng cao 2 cánh lùa

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.990.000 ₫
-32%

Tủ Tài Liệu BDI K5-HS chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x450x1340mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-41%

Tủ Hồ Sơ BDI K8 Chất Lượng Cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x450x1000mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.600.000 ₫
-45%

Tủ tài liệu TUK3

 • Cao,rộng,sâu: 1830x450x1000mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.600.000 ₫
-14%

Tủ hồ sơ BDI không cánh chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x400mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.850.000 ₫
-32%

Tủ tài liệu BDI K8 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x765x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.250.000 ₫
-41%

Tủ tài liệu 2 cánh 2C4N

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.250.000 ₫
-34%

Tủ thấp 2 cánh kính lùa 2C3N-CLK

 • Cao,rộng,sâu: 880x880x400mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.350.000 ₫
-54%

Tủ thấp 2 cánh lùa 2C3N-CL

 • Cao,rộng,sâu: 880x880x400mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.650.000 ₫

Tủ sắt văn phòng 5 cánh TPT-K5HS

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1350x450

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
-45%

Tủ sắt BDI VP2 treo áo chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.500.000 ₫
-44%

Tủ tài liệu BDI K4 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.500.000 ₫
-47%

Tủ tài liệu BDI K3 chất lượng cao 4 cánh lùa

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.200.000 ₫
Bạn cần hỗ trợ?1 Bạn cần hỗ trợ?1

Hệ thống cửa hàng