Két ngân hàng BDI và tủ bảo mật BDI là dòng két chuyên dụng dành cho ngân hàng, với những sự kiểm định chặt chẽ và kỹ lưỡng nhất về chất lượng theo tiêu chuẩn của ngân hàng.

-28%

Két sắt ngân hàng BDI AC35ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 610x430x325mm

 • Khối lượng: 70kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.900.000 ₫

Két sắt ngân hàng BDI AK45T2KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 800x430x360mm

 • Khối lượng: 80kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
-23%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC100ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 690x450x500mm

 • Khối lượng: 125kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.500.000 ₫
-23%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC100ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 690x450x500mm

 • Khối lượng: 125kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.300.000 ₫
-25%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC90ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 640x430x500mm

 • Khối lượng: 100kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.000.000 ₫
-26%

Két sắt Ngân Hàng ANK50 khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 810x520x380mm

 • Khối lượng: 110 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.000.000 ₫
-25%

Két sắt Ngân Hàng ANE50 khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 810x520x380mm

 • Khối lượng: 110 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.800.000 ₫
-31%

Két sắt Ngân Hàng ANC50 khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 810x520x380mm

 • Khối lượng: 110 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.100.000 ₫
-28%

Két sắt Ngân Hàng ANE40 khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 740x480x380mm

 • Khối lượng: 95kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.500.000 ₫
-34%

Két sắt Ngân Hàng BDI AC1100ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1200x600x600mm

 • Khối lượng: 260kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
15.800.000 ₫
-34%

Két sắt Ngân Hàng BDI AC1100ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 1200x600x600mm

 • Khối lượng: 300kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
16.000.000 ₫
-36%

Két sắt Ngân Hàng BDI AC1000ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1060x600x600mm

 • Khối lượng: 200 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
13.800.000 ₫
-33%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC38KC

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 35kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.550.000 ₫
-27%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC38ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 35kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.950.000 ₫
-22%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC38ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 35kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.150.000 ₫
-27%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC38VT khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 35kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.900.000 ₫
-34%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC45KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 400X430X380mm

 • Khối lượng: 45kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.900.000 ₫
-31%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC45ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 400X430X380mm

 • Khối lượng: 45kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-33%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC45ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 400X430X380mm

 • Khối lượng: 45kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.600.000 ₫
-23%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC65KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 360x445x390mm

 • Khối lượng: 60kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.200.000 ₫
Bạn cần hỗ trợ?1 Bạn cần hỗ trợ?1

Hệ thống cửa hàng