Két sắt giá rẻ được công ty Phát Tài phân phối và bán cho khách hàng với chất lượng tốt nhất, giá thành bảo đảm an toàn nhất. Được nhiều người tin dùng và mua sử dụng.

 

Hướng Dẫn Sử Dụng Két Sắt

-29%

Két sắt khách sạn K25K

 • Cao,rộng,sâu: 250x350x250mm

 • Khối lượng: 7 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.750.000 ₫
-34%

Két Sắt Việt Tiệp VK54 Điện Tử

 • Cao,rộng,sâu: 690x520x480mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.350.000 ₫
-35%

Két sắt Việt Tiệp VKA110ĐT

 • Cao,rộng,sâu: 820x530x380mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.980.000 ₫
-28%

Két sắt Việt Tiệp VK25D khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 490x360x360mm

 • Khối lượng: 39 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.900.000 ₫
-46%

Két sắt Việt Tiệp VKA68

 • Cao,rộng,sâu: 670x440x310mm

 • Khối lượng: 70 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.000.000 ₫
-45%

Két sắt Việt Tiệp VKA72 điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 720x470x350mm

 • Khối lượng: 100 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.650.000 ₫
-39%

Két sắt Việt Tiệp VKV35KC

 • Cao,rộng,sâu: 400x420x380mm

 • Khối lượng: 45 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.050.000 ₫
-41%

KÉT SẮT VIỆT TIỆP CHỐNG CHÁY VK45 KHÓA ĐIỆN TỬ

 • Cao,rộng,sâu: 610x480x450mm

 • Khối lượng: 90 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.950.000 ₫
-33%

Két sắt Việt tiệp VKA72

 • Cao,rộng,sâu: 720x472x352mm

 • Khối lượng: 100 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.650.000 ₫
-26%

Két sắt Việt Tiệp VKGC85ĐT

 • Cao,rộng,sâu: 670x46x46mm

 • Khối lượng: 120 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.800.000 ₫
-22%

Két sắt Việt Tiệp VKGC85KC

 • Cao,rộng,sâu: 680x460x460mm

 • Khối lượng: 120 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.310.000 ₫
-29%

Két sắt Việt Tiệp VKA130

 • Cao,rộng,sâu: 1000x620x430mm

 • Khối lượng: 200 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.800.000 ₫
-27%

Két sắt Việt Tiệp mini VK25N

 • Cao,rộng,sâu: 385x460x370mm

 • Khối lượng: 38 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.850.000 ₫
-20%

Két sắt Việt Tiệp VKA78

 • Cao,rộng,sâu: 782x481x361mm

 • Khối lượng: 120 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.950.000 ₫
-9%

Két sắt Việt Tiệp VKA78 điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 782x481x361mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.250.000 ₫
-28%

Két sắt Việt Tiệp VKA82

 • Cao,rộng,sâu: 820x530x390mm

 • Khối lượng: 130 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.290.000 ₫
-26%

Két sắt Việt Tiệp VKA82ĐT điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 820x530x390mm

 • Khối lượng: 130 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.760.000 ₫
-31%

Két sắt Kumho AKNH70KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 630x430x350mm

 • Khối lượng: 70 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.000.000 ₫
-30%

Két sắt Việt Tiệp VKV70ĐM đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 395x455x380mm

 • Khối lượng: 80 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.300.000 ₫
-27%

Két sắt Việt Tiệp VKVT120ĐT

 • Cao,rộng,sâu: 670x460x460mm

 • Khối lượng: 120 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.910.000 ₫
-20%

Két sắt Việt tiệp VKVT110ĐT

 • Cao,rộng,sâu: 630x420x440mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.200.000 ₫
-16%

Két sắt Việt Tiệp VKVT68KC

 • Cao,rộng,sâu: 712x482x380mm

 • Khối lượng: 90 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.650.000 ₫
-28%

Két sắt Việt Tiệp Mini VKVG36ĐT giá rẻ

 • Cao,rộng,sâu: 400x420x380mm

 • Khối lượng: 40 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.200.000 ₫
-37%

Két sắt Việt Tiệp VKVG168KC

 • Cao,rộng,sâu: 740x480x380mm

 • Khối lượng: 100 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.100.000 ₫
-8%

Két sắt Bình Dương ABN45ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 740x480x380mm

 • Khối lượng: 100 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.100.000 ₫
-26%

Két sắt Việt Tiệp VKVG68ĐT

 • Cao,rộng,sâu: 712x480x375mm

 • Khối lượng: 90 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.950.000 ₫
-1%

Két sắt việt tiệp VKGC75KC

 • Cao,rộng,sâu: 630x420x440mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.300.000 ₫
-33%

Két sắt WELKO AKN54ĐM đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 820x530x370mm

 • Khối lượng: 115 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.900.000 ₫
-29%

Két sắt WELKO AKN54KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 820x525x400mm

 • Khối lượng: 115 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.200.000 ₫
-39%

Két sắt WELKO AKN45KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 740x470x370mm

 • Khối lượng: 100 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.900.000 ₫
-32%

Két sắt Ngân Hàng ANC30 khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 630x430x330mm

 • Khối lượng: 70 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.100.000 ₫
-19%

Két sắt Kumho AKNH90ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 730x480x380mm

 • Khối lượng: 90 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.030.000 ₫
Bạn cần hỗ trợ?1 Bạn cần hỗ trợ?1

Hệ thống cửa hàng