-34%

Két sắt Welko AKCC55ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 65kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.150.000 ₫
-32%

KÉT SẮT CỬA TRÊN OT01 THANH LÝ GIẢM THÊM 20% - 40%

 • Cao,rộng,sâu: 150x410x350mm

 • Khối lượng: 15 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-27%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC38ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 35kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.950.000 ₫
-14%

Két sắt cao cấp Vinsafe VC33ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 350x380x350mm

 • Khối lượng: 40 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.050.000 ₫
-42%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US68 khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 680x520x500mm

 • Khối lượng: 190kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
18.500.000 ₫
-24%

Két sắt Nhật Bản YASHIDA Y-C3 khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 32kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.100.000 ₫
-25%

Két sắt Hòa Phát KA40

 • Cao,rộng,sâu: 709x483x340mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.200.000 ₫
-28%

Két sắt Việt Tiệp VKV30ĐT

 • Cao,rộng,sâu: 350x380x350mm

 • Khối lượng: 35 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.200.000 ₫
-24%

Két sắt Vinsafe VS200ĐT khóa điện tử led

 • Cao,rộng,sâu: 1060x590x550mm

 • Khối lượng: 230 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
18.000.000 ₫
-24%

Két sắt Kumho AKNH90KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 730x480x380mm

 • Khối lượng: 90 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.120.000 ₫
-36%

KÉT SẮT MINI VIỆT TIỆP K65ĐT KHÓA ĐIỆN TỬ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x385mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.900.000 ₫
-44%

KÉT SẮT VIỆT TIỆP VK63 KHÓA NHẬP KHẨU HÀN QUỐC

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.200.000 ₫
-19%

Két sắt Việt Tiệp VKV34KC Khóa Cơ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.180.000 ₫
-35%

Két sắt Việt Tiệp VKV34ĐT Khóa Điện Tử

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-38%

Két sắt Việt Tiệp chính hãng VKV55ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x380mm

 • Khối lượng: 55 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.850.000 ₫
-42%

Két sắt Việt Tiệp VKV110ĐT

 • Cao,rộng,sâu: 630x420x440mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.500.000 ₫
-33%

Két sắt Việt Tiệp VKA70ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 610x430x325mm

 • Khối lượng: 70 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.980.000 ₫
-28%

Két sắt Việt Tiệp VK25D khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 490x360x360mm

 • Khối lượng: 39 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.900.000 ₫
-45%

Két sắt Việt Tiệp VKA72 điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 720x470x350mm

 • Khối lượng: 100 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.650.000 ₫
-41%

Két sắt Việt Tiệp VKA100KC

 • Cao,rộng,sâu: 740x480x380mm

 • Khối lượng: 100 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.900.000 ₫
-16%

Két sắt Việt Tiệp VKV230ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1060x590x500mm

 • Khối lượng: 230 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.600.000 ₫
-33%

KÉT SẮT VIỆT TIỆP ĐÚC ĐẶC VK56 KHÓA CƠ ĐỔI MÃ

 • Cao,rộng,sâu: 700x450x550mm

 • Khối lượng: 130 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.100.000 ₫
-29%

Két sắt Việt Tiệp chính hãng VKV63KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.200.000 ₫
-27%

Két sắt Việt Tiệp VKV110KC

 • Cao,rộng,sâu: 630x420x440mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.200.000 ₫
-33%

Két sắt Việt tiệp VKA72

 • Cao,rộng,sâu: 720x472x352mm

 • Khối lượng: 100 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.650.000 ₫
-36%

KÉT SẮT MINI VIỆT TIỆP K65ĐT KHÓA ĐIỆN TỬ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x385mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.900.000 ₫
-44%

KÉT SẮT VIỆT TIỆP VK63 KHÓA NHẬP KHẨU HÀN QUỐC

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.200.000 ₫
-31%

Két sắt WELKO AKS80ĐT điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 400x500x390mm

 • Khối lượng: 80 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.400.000 ₫
-19%

Két sắt Việt Tiệp VKV34KC Khóa Cơ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.180.000 ₫
-37%

Két sắt Nhật Bản Gradesafe GK450

 • Cao,rộng,sâu: 400x420x350mm

 • Khối lượng: 46 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.900.000 ₫
-21%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US40 khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 440x470x450mm

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
8.800.000 ₫
-35%

Két sắt Việt Tiệp VKV34ĐT Khóa Điện Tử

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-38%

Két sắt Việt Tiệp chính hãng VKV55ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x380mm

 • Khối lượng: 55 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.850.000 ₫
-24%

Két sắt Nhật Bản YASHIDA Y-C3 khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 32kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.100.000 ₫
-30%

Két sắt Kumho AKCH68ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.250.000 ₫
-28%

Két sắt Việt Tiệp VK25D khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 490x360x360mm

 • Khối lượng: 39 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.900.000 ₫
-14%

Két sắt Nhật Bản Yashida Y-V3

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 32 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.900.000 ₫
-29%

Két sắt Việt Tiệp chính hãng VKV63KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.200.000 ₫
-25%

Két sắt Việt Tiệp VKV63ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.600.000 ₫
-37%

Két sắt Việt Tiệp VKV30KC

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 35 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.700.000 ₫
-30%

Két sắt Kumho AKCH68ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.250.000 ₫
-24%

Két sắt Kumho AKNH90KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 730x480x380mm

 • Khối lượng: 90 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.120.000 ₫
-35%

Két sắt Kumho AKCH56ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 600x420x550mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.100.000 ₫
-18%

KÉT SẮT KOREA SAFETY AUS-C560

 • Cao,rộng,sâu: 600x420x480mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.900.000 ₫
-13%

Két sắt Hàn Quốc Booil ABS-T360

 • Cao,rộng,sâu: 360x490x425mm

 • Khối lượng: 57 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.300.000 ₫
-12%

Két sắt Hàn Quốc Booil ABS-T670

 • Cao,rộng,sâu: 670x500x470mm

 • Khối lượng: 105 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
12.500.000 ₫
-22%

Két sắt Booil-EFAS ASBT-670MF

 • Cao,rộng,sâu: 670x500x470mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
16.000.000 ₫
-24%

Két sắt SOLID ASLS59E

 • Cao,rộng,sâu: 590x420x480mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.150.000 ₫
-24%

Két sắt SOLID ASLS59C

 • Cao,rộng,sâu: 590x420x480mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.900.000 ₫
-13%

Két sắt Truly gold ATSC-42 khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 420x480x410mm

 • Khối lượng: 75 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.300.000 ₫
-38%

Két sắt PRESIDENT APC56ĐT điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 56 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.800.000 ₫
-21%

Két sắt TRULY ATS-49

 • Cao,rộng,sâu: 490x370x410mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.600.000 ₫
-17%

Két sắt Truly gold ATSE-50

 • Cao,rộng,sâu: 500x420x475mm

 • Khối lượng: 85 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.050.000 ₫
-29%

Két sắt Genkin AKCC120Led khóa điện tử Led dài

 • Cao,rộng,sâu: 690x450x500mm

 • Khối lượng: 120 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
8.200.000 ₫
-12%

Két sắt Hanmi AHS-86E

 • Cao,rộng,sâu: 860x580x540mm

 • Khối lượng: 180 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
12.200.000 ₫
-16%

Két sắt Nhật Bản Yashida Y-C9

 • Cao,rộng,sâu: 600x420x550mm

 • Khối lượng: 90 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.100.000 ₫
-9%

Két sắt WELKO AKS140LED điện tử led tròn

 • Cao,rộng,sâu: 700x495x485mm

 • Khối lượng: 140 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
8.600.000 ₫
-36%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US68 khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 680x520x500mm

 • Khối lượng: 190kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
18.900.000 ₫
-25%

Két sắt Nhật Bản Gradesafe GE900

 • Cao,rộng,sâu: 680x450x460mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
8.790.000 ₫
-24%

Két sắt Welko AKCC55 Led

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 65 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.900.000 ₫
-16%

Két sắt xuất khẩu WELKO AW140 Gray

 • Cao,rộng,sâu: 690x450x495mm

 • Khối lượng: 120 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.950.000 ₫
-10%

Két sắt cao cấp Vinsafe VS700ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 700x495x480mm

 • Khối lượng: 140 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.500.000 ₫
-30%

Két sắt Kumho cánh đúc AKSH160ĐT điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 780x530x565mm

 • Khối lượng: 160 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.800.000 ₫
-18%

Két sắt cao cấp Vinsafe VT110ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 630x420x440mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.100.000 ₫
-41%

Két sắt Vinsafe cao cấp KC55LED khóa nhập khẩu

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.880.000 ₫
-34%

Két sắt WELKO AKCC200ĐTDAI khóa điện tử led dài

 • Cao,rộng,sâu: 1070x600x600mm

 • Khối lượng: 240 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
16.500.000 ₫
-16%

Két sắt Việt Tiệp VKV230ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1060x590x500mm

 • Khối lượng: 230 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.600.000 ₫
-35%

Két sắt Ngân Hàng BDI AC1000ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 1060x600x600mm

 • Khối lượng: 240 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
14.000.000 ₫
-32%

Két sắt Korea Safety AUS-E850

 • Cao,rộng,sâu: 900x600x500mm

 • Khối lượng: 190 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
15.500.000 ₫
-19%

Két sắt WELKO AKCC200ĐM đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 1060x590x540mm

 • Khối lượng: 240 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
11.000.000 ₫
-45%

Két sắt Welko AKS1070 EK khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1070x670x635mm

 • Khối lượng: 260 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
19.800.000 ₫
-20%

Két sắt WELKO AKCC240ĐT điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1200x600x600mm

 • Khối lượng: 300 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
12.100.000 ₫
-22%

Két sắt xuất khẩu WELKO ABM1650 EK

 • Cao,rộng,sâu: 1660x1020x670mm

 • Khối lượng: 600 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
38.500.000 ₫
-27%

Két sắt ngân hàng AK760

 • Cao,rộng,sâu: 1620x760x680mm

 • Khối lượng: 460 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
27.500.000 ₫
-23%

Két sắt khóa cơ đổi mã Việt Tiệp VKV280ĐM

 • Cao,rộng,sâu: 1200x600x600mm

 • Khối lượng: 280kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
11.900.000 ₫
-23%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC100ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 690x450x500mm

 • Khối lượng: 125kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.500.000 ₫
-23%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC100ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 690x450x500mm

 • Khối lượng: 125kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.300.000 ₫
-25%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC90ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 640x430x500mm

 • Khối lượng: 100kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.000.000 ₫
-25%

Két sắt Ngân Hàng ANE50 khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 810x520x380mm

 • Khối lượng: 110 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.800.000 ₫
-28%

Két sắt Ngân Hàng ANE40 khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 740x480x380mm

 • Khối lượng: 95kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.500.000 ₫
-27%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC38ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 35kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.950.000 ₫
-31%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC45ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 400X430X380mm

 • Khối lượng: 45kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-31%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC85KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 395x455x380mm

 • Khối lượng: 80kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.850.000 ₫
-23%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC55ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 65kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.250.000 ₫
-16%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC55ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 65kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.000.000 ₫
-25%

Két sắt Hòa Phát KA40

 • Cao,rộng,sâu: 709x483x340mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.200.000 ₫
-27%

Két sắt Hòa Phát KS50NĐT

 • Cao,rộng,sâu: 382x482x426mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.100.000 ₫
-14%

Két sắt Hòa Phát KS90 K1C1

 • Cao,rộng,sâu: 618x400x536mm

 • Khối lượng: 90 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.300.000 ₫
-30%

Két sắt Hòa Phát KS35NĐT

 • Cao,rộng,sâu: 338x410x360mm

 • Khối lượng: 35 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-22%

Két sắt Hòa phát KS35-NC

 • Cao,rộng,sâu: 305x446x369mm

 • Khối lượng: 40 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.800.000 ₫
-17%

Két sắt mini Vinsafe VT38 khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 400x430x380mm

 • Khối lượng: 50 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.199.000 ₫
-17%

Két sắt cao cấp Vinsafe AHQ786 khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 780x530x565mm

 • Khối lượng: 160 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
11.900.000 ₫
-9%

Két sắt Vinsafe VT48ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 400x420x380mm

 • Khối lượng: 50 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.600.000 ₫
-6%

Két sắt cao cấp Vinsafe VS125ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 640x450x465mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.950.000 ₫
-15%

Két sắt Vinsafe VC55LED khóa điện tử Led

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.650.000 ₫
-9%

Két sắt Vinsafe HQ80ĐT khóa điện tử LED cao cấp

 • Cao,rộng,sâu: 550x370x460mm

 • Khối lượng: 80 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.800.000 ₫
-10%

Két sắt cao cấp Vinsafe VS700ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 700x495x480mm

 • Khối lượng: 140 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.500.000 ₫
-13%

Két sắt cao cấp Vinsafe VS140ĐT khoá điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 700x495x485mm

 • Khối lượng: 140 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.320.000 ₫
-18%

Két sắt cao cấp Vinsafe VT110ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 630x420x440mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.100.000 ₫
-41%

Két sắt Vinsafe cao cấp KC55LED khóa nhập khẩu

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.880.000 ₫
-16%

Két sắt Roliks ARS45VT vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 400x430x380mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.050.000 ₫
-21%

Két sắt ngân hàng AK50SB2VT khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 660x440x410mm

 • Khối lượng: 120 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.800.000 ₫
-19%

Két sắt ngân hàng AK50SB2VĐT khóa vân tay điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 660x440x410mm

 • Khối lượng: 120kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
10.500.000 ₫
-11%

Két sắt WELKO AKCC200VĐT khóa vân tay điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1000x600x600mm

 • Khối lượng: 210 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
20.099.000 ₫
-55%

Két sắt siêu cường Welko US1080VD vân tay điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1080x600x600mm

 • Khối lượng: 500kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
58.000.000 ₫
-35%

Két sắt Vinsafe AHQ688 khóa vân tay điện tử Hàn Quốc

 • Cao,rộng,sâu: 700x500x500mm

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
18.000.000 ₫
-29%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US40T khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 440x470x450mm

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
13.900.000 ₫
-27%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC38VT khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 35kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.900.000 ₫
-25%

KÉT SẮT KUMHO AKCH900VĐ KHÓA VÂY TAY ĐIỆN TỬ

 • Cao,rộng,sâu: 900x600x580mm

 • Khối lượng: 190kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
19.000.000 ₫
-26%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC55VT khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 65kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.500.000 ₫
-36%

KÉT SẮT MINI VIỆT TIỆP K65ĐT KHÓA ĐIỆN TỬ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x385mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.900.000 ₫
-16%

Két sắt Nhật Bản Yashida Y-C9

 • Cao,rộng,sâu: 600x420x550mm

 • Khối lượng: 90 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.100.000 ₫
-44%

KÉT SẮT VIỆT TIỆP VK63 KHÓA NHẬP KHẨU HÀN QUỐC

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.200.000 ₫
-19%

Két sắt Việt Tiệp VKV34KC Khóa Cơ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.180.000 ₫
-35%

Két sắt Việt Tiệp VKV34ĐT Khóa Điện Tử

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-43%

KÉT SẮT SIÊU CƯỜNG XUẤT KHẨU MỸ US62C

 • Cao,rộng,sâu: 630x480x520mm

 • Khối lượng: 180kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
17.600.000 ₫
-28%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US58LED khóa điện tử led tròn

 • Cao,rộng,sâu: 590x480x520mm

 • Khối lượng: 180kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
15.200.000 ₫

Két sắt siêu cường Welko US1080Key khóa chìa

 • Cao,rộng,sâu: 1080x600x600mm

 • Khối lượng: 500kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US68 khóa chìa

 • Cao,rộng,sâu: 680x520x500mm

 • Khối lượng: 190kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
-45%

Két sắt siêu cường Welko US1080ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1080x600x600mm

 • Khối lượng: 500kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
42.000.000 ₫
-55%

Két sắt siêu cường Welko US1080VD vân tay điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1080x600x600mm

 • Khối lượng: 500kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
58.000.000 ₫
-45%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US58C khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 590x480x520mm

 • Khối lượng: 180kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
18.100.000 ₫
-21%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US50E khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 515x400x460

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
11.800.000 ₫
-18%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US50C khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 515x400x460mm

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
10.800.000 ₫
-29%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US40T khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 440x470x450mm

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
13.900.000 ₫
-15%

Két sắt Hàn Quốc Booil ABS-C500

 • Cao,rộng,sâu: 500x350x425mm

 • Khối lượng: 57 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.350.000 ₫
-13%

Két sắt Honeywell A2605

 • Cao,rộng,sâu: 450x370x513mm

 • Khối lượng: 51 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.450.000 ₫
-10%

Két sắt Korea Safety AUS-NE535

 • Cao,rộng,sâu: 400x500x400mm

 • Khối lượng: 78 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.200.000 ₫
-32%

Két sắt Korea Safety AUS-E850

 • Cao,rộng,sâu: 900x600x500mm

 • Khối lượng: 190 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
15.500.000 ₫
-5%

Két sắt Korea Safety AUS-E560

 • Cao,rộng,sâu: 600x420x480mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.100.000 ₫
-27%

Tủ thấp hồ sơ TU112

 • Cao,rộng,sâu: W880xD407xH880mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.200.000 ₫
-23%

Tủ tài liệu TUK5-QA chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1350x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.350.000 ₫
-31%

Tủ tài liệu BDI VP3 cánh kính chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1350x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-44%

Tủ hồ sơ BDI K4 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1000x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-44%

Tủ hồ sơ BDI K4 chất lượng cao có bánh xe

 • Cao,rộng,sâu: 1920x1000x470mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.500.000 ₫
-43%

Tủ hồ sơ BDI K2 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1000x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.300.000 ₫
-46%

Tủ hồ sơ BDI K6 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1000x470mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.650.000 ₫
-51%

Tủ tài liệu BDI K3 chất lượng cao 2 cánh lùa

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.990.000 ₫
-32%

Tủ Tài Liệu BDI K5-HS chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x450x1340mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-45%

Tủ tài liệu TUK3

 • Cao,rộng,sâu: 1830x450x1000mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.600.000 ₫
-15%

Tủ bảo mật BDI 2 cánh khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1800x500x500mm

 • Khối lượng: 50 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.900.000 ₫
-13%

Tủ bảo mật Vin-furniture 2 cánh khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 1800x1000x500mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.100.000 ₫
-16%

Tủ bảo mật 6 cánh khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 180x100x50mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.900.000 ₫
-23%

Tủ bảo mật 4 cánh khóa điện tử TBM04

 • Cao,rộng,sâu: 1800x1000x500mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
13.500.000 ₫
-23%

Tủ bảo mật 2 cánh khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1800x1000x500mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
8.900.000 ₫
-24%

Tủ bảo mật 4 cánh khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 180x100x50mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.100.000 ₫
-17%

Tủ bảo mật BDI 2 cánh khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 1800x500x500mm

 • Khối lượng: 50 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.100.000 ₫
-24%

Tủ bảo mật 2 cánh khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 1800x1000x530mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.900.000 ₫
-4%

Tủ bảo mật Vin-furniture 6 cánh khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1800x1000x500mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
14.900.000 ₫
-24%

Tủ hồ sơ ngân hàng K4

 • Cao,rộng,sâu: 1920x1000x480mm

 • Khối lượng: 125kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.500.000 ₫
-29%

Tủ locker 30 cánh LK30-5C6K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1500x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.350.000 ₫
-28%

Tủ locker sắt 4 ngăn T984

 • Cao,rộng,sâu: W378xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.600.000 ₫

Tủ hồ sơ BDI 12 ngăn chất lượng cao khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1800x900x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
-23%

Tủ Locker 20 cánh LK20-4C5K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1200x450mm

 • Khối lượng: 65 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.600.000 ₫
-19%

Tủ Locker 9 cánh LK9-3C3K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.990.000 ₫
-20%

Tủ locker 15 cánh LK15-3C5K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.100.000 ₫
-32%

Tủ locker 4 cánh LK4-K2

 • Cao,rộng,sâu: 1830x619x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.650.000 ₫
-38%

Tủ locker 3 cánh

 • Cao,rộng,sâu: 1830x450x378mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.800.000 ₫
-24%

Tủ Locker 10 cánh LK10-2C5K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x620x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.720.000 ₫
-4%

Tủ locker 42 cánh LK42-6N7K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1790x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.900.000 ₫
-16%

Tủ locker 24 cánh LK24-4C6K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1200x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.700.000 ₫
-41%

Tủ locker 18 cánh LK18-3C6K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.550.000 ₫
-20%

Tủ sắt Locker 8 cánh LK8-2C4K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x619x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.000.000 ₫
-13%

Tủ sắt Locker 36 cánh LK36-6C6K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1790x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.700.000 ₫
-25%

Tủ sắt Locker 12 cánh LK12-3C4K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-10%

Khóa cửa vân tay mạ vàng tân cổ điển KASSLER KL-999

 • Cao,rộng,sâu:

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
45.900.000 ₫
-16%

Khóa cửa vân tay KASSLER KL-700 mở bằng app điện thoại

 • Cao,rộng,sâu:

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
10.290.000 ₫
-11%

Khóa cửa vân tay KASSLER KL-888 TITAN

 • Cao,rộng,sâu:

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
15.900.000 ₫
-10%

Khóa cửa vân tay KASSLER KL-789

 • Cao,rộng,sâu:

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
12.390.000 ₫
-10%

Khóa cửa vân tay KASSLER KL-599

 • Cao,rộng,sâu:

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.390.000 ₫

Hệ thống cửa hàng

Bạn cần hỗ trợ?1 Bạn cần hỗ trợ?1