-29%

Tủ locker 30 cánh LK30-5C6K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1500x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.350.000 ₫
-23%

Tủ tài liệu TUK5-QA chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1350x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.350.000 ₫
-15%

Tủ bảo mật BDI 2 cánh khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1800x500x500mm

 • Khối lượng: 50 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.900.000 ₫
-28%

Tủ locker sắt 4 ngăn T984

 • Cao,rộng,sâu: W378xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.600.000 ₫
-13%

Tủ bảo mật Vin-furniture 2 cánh khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 1800x1000x500mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.100.000 ₫
-31%

Tủ tài liệu BDI VP3 cánh kính chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1350x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-36%

Két sắt Welko AKCC55ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 65kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.150.000 ₫
-23%

Tủ Locker 20 cánh LK20-4C5K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1200x450mm

 • Khối lượng: 65 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.600.000 ₫
-19%

Tủ Locker 9 cánh LK9-3C3K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.990.000 ₫
-44%

Tủ hồ sơ BDI K4 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1920x1000x470mm

 • Khối lượng: 90kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-29%

Tủ locker 30 cánh LK30-5C6K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1500x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.350.000 ₫
-28%

Tủ locker sắt 4 ngăn T984

 • Cao,rộng,sâu: W378xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.600.000 ₫

Tủ hồ sơ BDI 12 ngăn chất lượng cao khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1800x900x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
-23%

Tủ Locker 20 cánh LK20-4C5K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1200x450mm

 • Khối lượng: 65 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.600.000 ₫
-19%

Tủ Locker 9 cánh LK9-3C3K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.990.000 ₫
-20%

Tủ locker 15 cánh LK15-3C5K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.100.000 ₫
-32%

Tủ locker 4 cánh LK4-K2

 • Cao,rộng,sâu: 1830x619x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.650.000 ₫
-38%

Tủ locker 3 cánh

 • Cao,rộng,sâu: 1830x450x378mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.800.000 ₫
-24%

Tủ Locker 10 cánh LK10-2C5K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x620x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.720.000 ₫
-4%

Tủ locker 42 cánh LK42-6N7K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1790x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.900.000 ₫
-16%

Tủ locker 24 cánh LK24-4C6K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1200x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.700.000 ₫
-41%

Tủ locker 18 cánh LK18-3C6K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.550.000 ₫
-20%

Tủ sắt Locker 8 cánh LK8-2C4K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x619x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.000.000 ₫
-13%

Tủ sắt Locker 36 cánh LK36-6C6K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1790x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.700.000 ₫
-25%

Tủ sắt Locker 12 cánh LK12-3C4K

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-27%

Tủ thấp hồ sơ TU112

 • Cao,rộng,sâu: W880xD407xH880mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.200.000 ₫
-23%

Tủ tài liệu TUK5-QA chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1350x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.350.000 ₫
-31%

Tủ tài liệu BDI VP3 cánh kính chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1350x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-44%

Tủ hồ sơ BDI K4 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1920x1000x470mm

 • Khối lượng: 90kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-44%

Tủ hồ sơ BDI K4 chất lượng cao có bánh xe

 • Cao,rộng,sâu: 1920x1000x470mm

 • Khối lượng: 90kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.500.000 ₫
-43%

Tủ hồ sơ BDI K2 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x1000x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.300.000 ₫
-46%

Tủ hồ sơ BDI K6 chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1920x1000x470mm

 • Khối lượng: 90kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.650.000 ₫
-51%

Tủ tài liệu BDI K3 chất lượng cao 2 cánh lùa

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.990.000 ₫
-32%

Tủ Tài Liệu BDI K5-HS chất lượng cao

 • Cao,rộng,sâu: 1830x450x1340mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-45%

Tủ tài liệu TUK3

 • Cao,rộng,sâu: 1830x450x1000mm

 • Khối lượng: 0 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.600.000 ₫
-17%

Tủ sắt treo quần áo T981-3K

 • Cao,rộng,sâu: W915xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.900.000 ₫
-26%

Tủ sắt treo quần áo T981-2K

 • Cao,rộng,sâu: W915xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.800.000 ₫
-22%

Tủ sắt BDI VP2 chất lượng cao cánh lùa

 • Cao,rộng,sâu: W1000xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.500.000 ₫
-37%

Tủ văn phòng 6 cánh

 • Cao,rộng,sâu: 1830x915x450mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.500.000 ₫
-24%

Tủ sắt treo quần áo T09K2

 • Cao,rộng,sâu: W1000xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.500.000 ₫
-26%

Tủ sắt treo quần áo T982-2K

 • Cao,rộng,sâu: W915xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.850.000 ₫
-28%

Tủ sắt treo quần áo T982L

 • Cao,rộng,sâu: W378xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.600.000 ₫
-28%

Tủ locker 2 ngăn T982

 • Cao,rộng,sâu: W378xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.600.000 ₫
-33%

Tủ sắt treo quần áo T981L

 • Cao,rộng,sâu: W378xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.800.000 ₫
-31%

Tủ sắt treo quần áo T983-3KT

 • Cao,rộng,sâu: W915xD450xH1830mm

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.500.000 ₫
-15%

Tủ bảo mật BDI 2 cánh khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1800x500x500mm

 • Khối lượng: 50 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.900.000 ₫
-13%

Tủ bảo mật Vin-furniture 2 cánh khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 1800x1000x500mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.100.000 ₫
-4%

Tủ bảo mật 6 cánh khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 180x100x50mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.900.000 ₫
-15%

Tủ bảo mật 4 cánh khóa điện tử TBM04

 • Cao,rộng,sâu: 1800x1000x500mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
13.500.000 ₫
-11%

Tủ bảo mật 2 cánh khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1800x1000x500mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
8.900.000 ₫
-15%

Tủ bảo mật 4 cánh khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 180x100x50mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.100.000 ₫
-17%

Tủ bảo mật BDI 2 cánh khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 1800x500x500mm

 • Khối lượng: 50 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.100.000 ₫
-19%

Tủ bảo mật 2 cánh khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 1800x1000x530mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.900.000 ₫
-4%

Tủ bảo mật Vin-furniture 6 cánh khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1800x1000x500mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
14.900.000 ₫
-24%

Tủ hồ sơ ngân hàng K4

 • Cao,rộng,sâu: 1920x1000x480mm

 • Khối lượng: 90kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.500.000 ₫
-36%

KÉT SẮT MINI VIỆT TIỆP K65ĐT KHÓA ĐIỆN TỬ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x385mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.900.000 ₫
-44%

KÉT SẮT VIỆT TIỆP VK63 KHÓA NHẬP KHẨU HÀN QUỐC

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.200.000 ₫
-26%

Két sắt Việt Tiệp VKV34KC Khóa Cơ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.180.000 ₫
-42%

Két sắt Việt Tiệp VKV34ĐT Khóa Điện Tử

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-38%

Két sắt Việt Tiệp chính hãng VKV55ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x380mm

 • Khối lượng: 55 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.850.000 ₫
-42%

Két sắt Việt Tiệp VKV110ĐT

 • Cao,rộng,sâu: 630x420x440mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.500.000 ₫
-33%

Két sắt Việt Tiệp VKA70ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 610x430x325mm

 • Khối lượng: 70 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.980.000 ₫
-28%

Két sắt Việt Tiệp VK25D khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 490x360x360mm

 • Khối lượng: 39 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.900.000 ₫
-45%

Két sắt Việt Tiệp VKA72 điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 720x470x350mm

 • Khối lượng: 100 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.650.000 ₫
-43%

Két sắt Việt Tiệp VKA100KC

 • Cao,rộng,sâu: 740x480x380mm

 • Khối lượng: 100 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.900.000 ₫
-16%

Két sắt Việt Tiệp VKV230ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1060x590x500mm

 • Khối lượng: 230 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.600.000 ₫
-33%

KÉT SẮT VIỆT TIỆP ĐÚC ĐẶC VK56 KHÓA CƠ ĐỔI MÃ

 • Cao,rộng,sâu: 700x450x550mm

 • Khối lượng: 130 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.100.000 ₫
-34%

Két sắt Việt Tiệp chính hãng VKV63KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.200.000 ₫
-27%

Két sắt Việt Tiệp VKV110KC

 • Cao,rộng,sâu: 630x420x440mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.200.000 ₫
-33%

Két sắt Việt tiệp VKA72

 • Cao,rộng,sâu: 720x472x352mm

 • Khối lượng: 100 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.650.000 ₫
-30%

Két sắt Kumho AKCH68ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.250.000 ₫
-24%

Két sắt Kumho AKNH90KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 730x480x380mm

 • Khối lượng: 90 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.120.000 ₫
-35%

Két sắt Kumho AKCH56ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 600x420x550mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.100.000 ₫
-18%

KÉT SẮT KOREA SAFETY AUS-C560

 • Cao,rộng,sâu: 600x420x480mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.900.000 ₫
-13%

Két sắt Hàn Quốc Booil ABS-T360

 • Cao,rộng,sâu: 360x490x425mm

 • Khối lượng: 57 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.300.000 ₫
-12%

Két sắt Hàn Quốc Booil ABS-T670

 • Cao,rộng,sâu: 670x500x470mm

 • Khối lượng: 105 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
12.500.000 ₫
-22%

Két sắt Booil-EFAS ASBT-670MF

 • Cao,rộng,sâu: 670x500x470mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
16.000.000 ₫
-24%

Két sắt SOLID ASLS59E

 • Cao,rộng,sâu: 590x420x480mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.150.000 ₫
-24%

Két sắt SOLID ASLS59C

 • Cao,rộng,sâu: 590x420x480mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.900.000 ₫
-13%

Két sắt Truly gold ATSC-42 khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 420x480x410mm

 • Khối lượng: 75 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.300.000 ₫
-38%

Két sắt PRESIDENT APC56ĐT điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 56 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.800.000 ₫
-21%

Két sắt TRULY ATS-49

 • Cao,rộng,sâu: 490x370x410mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.600.000 ₫
-17%

Két sắt Truly gold ATSE-50

 • Cao,rộng,sâu: 500x420x475mm

 • Khối lượng: 85 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.050.000 ₫
-29%

Két sắt Genkin AKCC120Led khóa điện tử Led dài

 • Cao,rộng,sâu: 690x450x500mm

 • Khối lượng: 120 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
8.200.000 ₫
-12%

Két sắt Hanmi AHS-86E

 • Cao,rộng,sâu: 860x580x540mm

 • Khối lượng: 180 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
12.200.000 ₫
-16%

Két sắt Nhật Bản Yashida Y-C9

 • Cao,rộng,sâu: 600x420x550mm

 • Khối lượng: 90 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.100.000 ₫
-9%

Két sắt WELKO AKS140LED điện tử led tròn

 • Cao,rộng,sâu: 700x495x485mm

 • Khối lượng: 140 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
8.600.000 ₫
-36%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US68 khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 680x520x500mm

 • Khối lượng: 190kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
18.900.000 ₫
-25%

Két sắt Nhật Bản Gradesafe GE900

 • Cao,rộng,sâu: 680x450x460mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
8.790.000 ₫
-24%

Két sắt Welko AKCC55 Led

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 65 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.900.000 ₫
-16%

Két sắt xuất khẩu WELKO AW140 Gray

 • Cao,rộng,sâu: 690x450x495mm

 • Khối lượng: 120 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.950.000 ₫
-10%

Két sắt cao cấp Vinsafe VS700ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 700x495x480mm

 • Khối lượng: 140 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.500.000 ₫
-30%

Két sắt Kumho cánh đúc AKSH160ĐT điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 780x530x565mm

 • Khối lượng: 160 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.800.000 ₫
-18%

Két sắt cao cấp Vinsafe VT110ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 630x420x440mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.100.000 ₫
-41%

Két sắt Vinsafe cao cấp KC55LED khóa nhập khẩu

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.880.000 ₫
-36%

KÉT SẮT MINI VIỆT TIỆP K65ĐT KHÓA ĐIỆN TỬ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x385mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.900.000 ₫
-44%

KÉT SẮT VIỆT TIỆP VK63 KHÓA NHẬP KHẨU HÀN QUỐC

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.200.000 ₫
-31%

Két sắt WELKO AKS80ĐT điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 400x500x390mm

 • Khối lượng: 80 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.400.000 ₫
-26%

Két sắt Việt Tiệp VKV34KC Khóa Cơ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.180.000 ₫
-37%

Két sắt Nhật Bản Gradesafe GK450

 • Cao,rộng,sâu: 400x420x350mm

 • Khối lượng: 46 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.900.000 ₫

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US40 khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 440x470x450mm

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.800.000 ₫
-42%

Két sắt Việt Tiệp VKV34ĐT Khóa Điện Tử

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-38%

Két sắt Việt Tiệp chính hãng VKV55ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x380mm

 • Khối lượng: 55 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.850.000 ₫
-24%

Két sắt Nhật Bản YASHIDA Y-C3 khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 32kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.100.000 ₫
-30%

Két sắt Kumho AKCH68ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.250.000 ₫
-28%

Két sắt Việt Tiệp VK25D khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 490x360x360mm

 • Khối lượng: 39 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
1.900.000 ₫
-14%

Két sắt Nhật Bản Yashida Y-V3

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 32 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.900.000 ₫
-34%

Két sắt Việt Tiệp chính hãng VKV63KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.200.000 ₫
-27%

Két sắt Việt Tiệp VKV63ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.600.000 ₫
-38%

Két sắt Việt Tiệp VKV30KC

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 35 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.700.000 ₫
-34%

Két sắt WELKO AKCC200ĐTDAI khóa điện tử led dài

 • Cao,rộng,sâu: 1070x600x600mm

 • Khối lượng: 240 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
16.500.000 ₫
-16%

Két sắt Việt Tiệp VKV230ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1060x590x500mm

 • Khối lượng: 230 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.600.000 ₫
-35%

Két sắt Ngân Hàng BDI AC1000ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 1060x600x600mm

 • Khối lượng: 240 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
14.000.000 ₫
-32%

Két sắt Korea Safety AUS-E850

 • Cao,rộng,sâu: 900x600x500mm

 • Khối lượng: 190 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
15.500.000 ₫
-22%

Két sắt WELKO AKCC200ĐM đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 1060x590x540mm

 • Khối lượng: 240 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
11.000.000 ₫
-45%

Két sắt Welko AKS1070 EK khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1070x670x635mm

 • Khối lượng: 260 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
19.800.000 ₫
-25%

Két sắt WELKO AKCC240ĐT điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1200x600x600mm

 • Khối lượng: 300 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
12.100.000 ₫
-22%

Két sắt xuất khẩu WELKO ABM1650 EK

 • Cao,rộng,sâu: 1660x1020x670mm

 • Khối lượng: 600 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
38.500.000 ₫
-27%

Két sắt ngân hàng AK370

 • Cao,rộng,sâu: 1600x760x600mm

 • Khối lượng: 460 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
21.500.000 ₫
-23%

Két sắt khóa cơ đổi mã Việt Tiệp VKV280ĐM

 • Cao,rộng,sâu: 1200x600x600mm

 • Khối lượng: 280kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
11.900.000 ₫
-23%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC100ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 690x450x500mm

 • Khối lượng: 125kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.500.000 ₫
-23%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC100ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 690x450x500mm

 • Khối lượng: 125kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.300.000 ₫
-25%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC90ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 640x430x500mm

 • Khối lượng: 100kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.000.000 ₫
-25%

Két sắt Ngân Hàng ANE50 khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 810x520x380mm

 • Khối lượng: 110 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.800.000 ₫
-28%

Két sắt Ngân Hàng ANE40 khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 740x480x380mm

 • Khối lượng: 95kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.500.000 ₫
-27%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC38ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 35kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.950.000 ₫
-31%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC45ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 400X430X380mm

 • Khối lượng: 45kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-31%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC85KC khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 395x455x380mm

 • Khối lượng: 80kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.850.000 ₫
-23%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC55ĐM khóa cơ đổi mã

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 65kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.250.000 ₫
-16%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC55ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 65kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.000.000 ₫
-25%

Két sắt Hòa Phát KA40

 • Cao,rộng,sâu: 709x483x340mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.200.000 ₫
-27%

Két sắt Hòa Phát KS50NĐT

 • Cao,rộng,sâu: 382x482x426mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.100.000 ₫
-14%

Két sắt Hòa Phát KS90 K1C1

 • Cao,rộng,sâu: 618x400x536mm

 • Khối lượng: 90 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.300.000 ₫
-30%

Két sắt Hòa Phát KS35NĐT

 • Cao,rộng,sâu: 338x410x360mm

 • Khối lượng: 35 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.800.000 ₫
-22%

Két sắt Hòa phát KS35-NC

 • Cao,rộng,sâu: 305x446x369mm

 • Khối lượng: 40 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.800.000 ₫
-17%

Két sắt mini Vinsafe VT38 khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 400x430x380mm

 • Khối lượng: 50 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.199.000 ₫
-17%

Két sắt cao cấp Vinsafe AHQ786 khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 780x530x565mm

 • Khối lượng: 160 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
11.900.000 ₫
-9%

Két sắt Vinsafe VT48ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 400x420x380mm

 • Khối lượng: 50 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
4.600.000 ₫
-6%

Két sắt cao cấp Vinsafe VS125ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 640x450x465mm

 • Khối lượng: 125 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.950.000 ₫
-15%

Két sắt Vinsafe VC55LED khóa điện tử Led

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.650.000 ₫
-9%

Két sắt Vinsafe HQ80ĐT khóa điện tử LED cao cấp

 • Cao,rộng,sâu: 550x370x460mm

 • Khối lượng: 80 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.800.000 ₫
-10%

Két sắt cao cấp Vinsafe VS700ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 700x495x480mm

 • Khối lượng: 140 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.500.000 ₫
-13%

Két sắt cao cấp Vinsafe VS140ĐT khoá điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 700x495x485mm

 • Khối lượng: 140 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.320.000 ₫
-18%

Két sắt cao cấp Vinsafe VT110ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 630x420x440mm

 • Khối lượng: 110 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.100.000 ₫
-41%

Két sắt Vinsafe cao cấp KC55LED khóa nhập khẩu

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.880.000 ₫
-16%

Két sắt Roliks ARS45VT vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 400x430x380mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.050.000 ₫
-21%

Két sắt ngân hàng AK50SB2VT khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 660x440x410mm

 • Khối lượng: 120 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.800.000 ₫
-19%

Két sắt ngân hàng AK50SB2VĐT khóa vân tay điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 660x440x410mm

 • Khối lượng: 120kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
10.500.000 ₫
-11%

Két sắt WELKO AKCC200VĐT khóa vân tay điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1000x600x600mm

 • Khối lượng: 210 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
20.099.000 ₫
-55%

Két sắt siêu cường Welko US1080VD vân tay điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1080x600x600mm

 • Khối lượng: 500kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
58.000.000 ₫
-35%

Két sắt Vinsafe AHQ688 khóa vân tay điện tử Hàn Quốc

 • Cao,rộng,sâu: 700x500x500mm

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
18.000.000 ₫
-29%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US40T khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 440x470x450mm

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
13.900.000 ₫
-27%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC38VT khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 360x390x380mm

 • Khối lượng: 35kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.900.000 ₫
-25%

KÉT SẮT KUMHO AKCH900VĐ KHÓA VÂY TAY ĐIỆN TỬ

 • Cao,rộng,sâu: 900x600x580mm

 • Khối lượng: 190kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
19.000.000 ₫
-26%

Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI AC55VT khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 65kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.500.000 ₫
-36%

KÉT SẮT MINI VIỆT TIỆP K65ĐT KHÓA ĐIỆN TỬ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x385mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.900.000 ₫
-16%

Két sắt Nhật Bản Yashida Y-C9

 • Cao,rộng,sâu: 600x420x550mm

 • Khối lượng: 90 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.100.000 ₫
-44%

KÉT SẮT VIỆT TIỆP VK63 KHÓA NHẬP KHẨU HÀN QUỐC

 • Cao,rộng,sâu: 560x420x380mm

 • Khối lượng: 60 kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
5.200.000 ₫
-26%

Két sắt Việt Tiệp VKV34KC Khóa Cơ

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
2.180.000 ₫
-42%

Két sắt Việt Tiệp VKV34ĐT Khóa Điện Tử

 • Cao,rộng,sâu: 500x380x365mm

 • Khối lượng: 50kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
3.400.000 ₫
-43%

KÉT SẮT SIÊU CƯỜNG XUẤT KHẨU MỸ US62C

 • Cao,rộng,sâu: 630x480x520mm

 • Khối lượng: 180kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
17.600.000 ₫
-28%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US58LED khóa điện tử led tròn

 • Cao,rộng,sâu: 590x480x520mm

 • Khối lượng: 180kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
15.200.000 ₫

Két sắt siêu cường Welko US1080Key khóa chìa

 • Cao,rộng,sâu: 1080x600x600mm

 • Khối lượng: 500kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US68 khóa chìa

 • Cao,rộng,sâu: 680x520x500mm

 • Khối lượng: 190kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
-45%

Két sắt siêu cường Welko US1080ĐT khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1080x600x600mm

 • Khối lượng: 500kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
42.000.000 ₫
-55%

Két sắt siêu cường Welko US1080VD vân tay điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 1080x600x600mm

 • Khối lượng: 500kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
58.000.000 ₫
-45%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US58C khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 590x480x520mm

 • Khối lượng: 180kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
18.100.000 ₫
-21%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US50E khóa điện tử

 • Cao,rộng,sâu: 515x400x460

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
11.800.000 ₫
-18%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US50C khóa cơ

 • Cao,rộng,sâu: 515x400x460mm

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
10.800.000 ₫
-29%

Két sắt siêu cường xuất khẩu Mỹ US40T khóa vân tay

 • Cao,rộng,sâu: 440x470x450mm

 • Khối lượng: 140kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
13.900.000 ₫
-15%

Két sắt Hàn Quốc Booil ABS-C500

 • Cao,rộng,sâu: 500x350x425mm

 • Khối lượng: 57 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.350.000 ₫
-13%

Két sắt Honeywell A2605

 • Cao,rộng,sâu: 450x370x513mm

 • Khối lượng: 51 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
9.450.000 ₫
-10%

Két sắt Korea Safety AUS-NE535

 • Cao,rộng,sâu: 400x500x400mm

 • Khối lượng: 78 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
6.200.000 ₫
-32%

Két sắt Korea Safety AUS-E850

 • Cao,rộng,sâu: 900x600x500mm

 • Khối lượng: 190 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
15.500.000 ₫
-5%

Két sắt Korea Safety AUS-E560

 • Cao,rộng,sâu: 600x420x480mm

 • Khối lượng: 95 Kg

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.100.000 ₫
-10%

Khóa cửa vân tay mạ vàng tân cổ điển KASSLER KL-999

 • Cao,rộng,sâu:

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
45.900.000 ₫
-16%

Khóa cửa vân tay KASSLER KL-700 mở bằng app điện thoại

 • Cao,rộng,sâu:

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
10.290.000 ₫
-11%

Khóa cửa vân tay KASSLER KL-888 TITAN

 • Cao,rộng,sâu:

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
15.900.000 ₫
-10%

Khóa cửa vân tay KASSLER KL-789

 • Cao,rộng,sâu:

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
12.390.000 ₫
-10%

Khóa cửa vân tay KASSLER KL-599

 • Cao,rộng,sâu:

 • Khối lượng:

Giảm 5-10% khi mua sản phẩm tiếp
7.390.000 ₫

Hệ thống cửa hàng

Tin tức

Cảnh Báo! Két Sắt Việt Tiệp Gỉa Làng Nghề Sản xuất, giả website của nhà sản xuất

Cảnh Báo! Két Sắt Việt Tiệp Gỉa Làng Nghề Sản xuất, giả website của nhà sản xuất

25/05/2020

Két sắt Việt Tiệp một sản phẩm quá nỗi  quen thuộc với người dân Việt Nam, một vận dụng cất giữ những giấy tờ, đồ đạt, tài sản quan trọng và giá trị có các gia đình và đoàn thể ... Nhưng KÉT SẮT VIỆT TIỆP có phải hàng chính hãng hay không? KÉT VIỆT TIỆP được sản xuất như nào, website giả mạo nhà sản xuất để đánh lừa khách hàng mua sản phẩm kém chất lượng 

Video

Bạn cần hỗ trợ?1 Bạn cần hỗ trợ?1